Chuyển đổi số (Digital Transformation) Chuyển đổi số doanh nghiệp

What do you want to search?


Chuyển đổi số: 4 loại nhân viên doanh nghiệp bạn phải có để chuyển đổi thành công

nguyencongvu     05/01/2020     Chuyển đổi tổ chức và con người

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Chính Phủ đã thực sự […]

Sơ đồ chiến lược trong chuyển đổi số – Strategy Map

nguyencongvu     05/01/2020     Chiến lược Kinh doanh số

Các bước cơ bản để xây dựng một chiến lược kinh doanh hoàn chỉnh – Xem tài liệu dạng PDF

Ai sẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp để hình thành hệ thống tri thức số?

nguyencongvu     03/01/2020     Hiểu đơn giản về chuyển đổi số

Ai sẽ phải Chuyển đổi từ tư duy, quy trình đến hệ thống tri thức doanh nghiệp ? Chuyển đổi số đòi hỏi thay đổi toàn bộ văn hoá doanh nghiệp Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu  Phần 1: Chuyển đổi số là gì? Phần 2: Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và […]

Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và đi đến đâu?

nguyencongvu     02/01/2020     Hiểu đơn giản về chuyển đổi số

La bàn để chuyển đổi trong thời đại số chính là: Hành trình của khách hàng số (digital customer journey) Tối ưu hoá, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh (business innovation) bằng công nghệ Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu  Phần 1: Chuyển đổi số là gì? Phần 2: Chuyển đổi số bắt […]

Chuyển đổi số hiểu đơn giản là thế nào?

nguyencongvu     31/12/2019     Hiểu đơn giản về chuyển đổi số

Cho dù bạn là ai, công ty bạn đang triển khai IT tới mức nào, chắc chắn rằng bạn vẫn chưa tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu  Phần 1: Chuyển đổi số là gì? Phần 2: Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và […]

Copyright © Digitalife. Design by Digitalife.top
call us message us