Chuyển đổi số (Digital Transformation) Chuyển đổi số doanh nghiệp

What do you want to search?


Chuyển đổi số: 4 loại nhân viên doanh nghiệp bạn phải có để chuyển đổi thành công

nguyencongvu     05/01/2020     Chuyển đổi tổ chức và con người

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Chính Phủ đã thực sự […]

Copyright © Digitalife. Design by Digitalife.top
call us message us