Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và đi đến đâu? Chuyển đổi số doanh nghiệp

What do you want to search?


Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và đi đến đâu?

nguyencongvu     02/01/2020     Hiểu đơn giản về chuyển đổi số

La bàn để chuyển đổi trong thời đại số chính là: Hành trình của khách hàng số (digital customer journey) Tối ưu hoá, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh (business innovation) bằng công nghệ Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu  Phần 1: Chuyển đổi số là gì? Phần 2: Chuyển đổi số bắt […]

Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và đi đến đâu?

La bàn để chuyển đổi trong thời đại số chính là: Hành trình của khách hàng số (digital customer journey) Tối ưu hoá, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh (business innovation) bằng công nghệ

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu 

 • Phần 1: Chuyển đổi số là gì?
 • Phần 2: Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và đi đến đâu?
 • Phần 3: Chuyển đổi từ tư duy, quy trình đến hệ thống tri thức doanh nghiệp  
 • Phần 4: Chuyển đổi từ hệ thống IT truyền thống đến IT Microservice

Quá trình chuyển đổi kinh doanh

Quá trình chuyển đổi (nội tại doanh nghiệp) bắt đầu từ con người 

 1. Tổ chức muốn chuyển đổi thì cần tác động phòng ban chuyển đổi, đội nhóm chuyển đổi và cá nhân chuyển đổi 
 2. Con người chuyển đổi sẽ kéo theo quy trình chuyển đổi, công cụ hệ thống chuyển đổi (tái thiết kế, tái cấu trúc) 
 3. Như vậy, tinh thần lãnh đạo (leadership) và văn hoá doanh nghiệp (business culture) sẽ chuyển đổi 

La bàn để chuyển đổi trong thời đại số chính là: 

 • Hành trình của khách hàng số (digital customer journey)
 • Tối ưu hoá, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh (business innovation) bằng công nghệ

Hành trình của khách hàng 

Mỗi khách hàng (cho dù là B2C hay B2B) đều có 1 hành trình mua sắm, và đó là lý do bạn có phòng kinh doanh! 

Trong kỉ nguyên số, hành trình của khách hàng có những đặc trưng riêng: 

 • Họ chuyển đổi từ Nhận thức-Do dự-Quyết định-Theo dõi-Mua trở lại (journey)
 • Họ có nhiều điểm quyết định (touch-points)
 • Mỗi điểm quyết định đều ảnh hưởng đến hoạt động của các phòng ban liên quan

Và chuyển đổi số chính là sức ép buộc bạn phải đáp ứng mỗi điểm quyết định trên, bằng cách áp dụng mọi công nghệ có thể, trên mọi kênh trực tuyến có thể. Nếu không làm, đối thủ bạn sẽ làm!  

Chuyển đổi nhận thức 

 • Mọi nhân viên đều nhận thức chăm sóc khách hàng qua mọi kênh trực tuyến 
 • Mọi yêu cầu (request) và phê duyệt (approve) đều chấp nhận qua mạng (online) 
 • Mọi tương tác trao đổi (collaboration) của phòng ban đều cần qua môi trường mạng và cần được lưu trữ 
 • Họp và ra quyết định dựa trên dữ liệu số (data)
 • Mọi dữ liệu số đều cần ánh xạ vào dữ liệu khách hàng (để xem xét hành trình của họ)

Chuyển đổi kỹ năng nghiệp vụ và quản trị 

 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm trong kinh doanh (Marketing, CRM, ERP, kế toán) 
 • Kỹ năng phân tích thị trường số 
 • Kỹ năng digital marketing 
 • Kỹ năng tương tác chăm sóc khách hàng qua kênh số 
 • Kỹ năng quản lý lưu trữ, lập báo cáo và phân tích dữ liệu số để ra quyết định 

Chuyển đổi công cụ hệ thống  

Các công cụ tối thiểu trong kỷ nguyên số

Bộ mặt doanh nghiệp (Front office): 

 • Kênh bán hàng: Website, blog, shop, e-commerce 
 • Kênh chăm sóc khách hàng: Chat, form contact, mạng xã hội, email…

Quản lý điều hành (Back office) 

 • CRM, Marketing, ERP, Document…  
 • Báo cáo doanh nghiệp (Business Intelligent) 
 • Kế toán, kho, đối tác, giao hàng… 

Chuyển đổi tích hợp hệ thống 

Điều duy nhất đột phá trong chuyển đổi công cụ hệ thống trong chuyển đổi số chính là: Làm thế nào để tích hợp các công cụ hiện có? 

Giải pháp IT Microservice giúp các ứng dụng “nói chuyện” với nhau và tiến đến tự động hoá quy trình quản lý 

Phương pháp chuyển đổi số 

 1. Nghiên cứu thị trường số và khách hàng số 
 2. Học để chuyển đổi nhận thức, kỹ năng trong nghiệp vụ chuyên môn (functional) và quản trị (leadership)
 3. Sáng tạo để cải tiến sản phẩm  
 4. Ứng dụng ngay, hoặc tối ưu công cụ phần mềm hiện tại 
 5. Tích hợp tất cả công cụ phần mềm đang có 

Chúng ta đi đến đâu? 

Sau khi tiến hành chuyển đổi số, tối thiểu chúng ta sẽ đạt được những thành tựu sau đây:  

 • Mọi người, mọi thứ tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn hiện tại (năng lực cạnh tranh tăng) 
 • Sáng tạo nhanh hơn hiện tại (tăng giá trị)
 • Hoàn thành một hệ thống công cụ gần như tự động mọi giai đoạn kinh doanh (tối ưu bằng công nghệ) 
 • Nắm bắt nhu cầu và chăm sóc khách hàng ở mọi khâu, khớp với hành trình mua sắm của họ! 
 • Xây dựng bộ dữ liệu khách hàng của riêng mình (big data)

 Hãy xem tiếp phần 3

Vũ Nguyễn (digitalife.top)


Need more help?

Buy DX website   DX Consulting   DX Training

Copyright © Digitalife. Design by Digitalife.top
call us message us