Khí thế Việt Nam

Đề án chuyển đổi số quốc gia Việt Nam

Dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia phiên bản 1.0 hiện đã được Bộ TT&TT hoàn thành và đang đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Chuyển đổi số là gì và quan trọng như thế nào trong thời đại ngày nay?

Báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường lớn như Gartner, IDC... đều chỉ ra rằng chuyển đổi số thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp: từ điều hành quản lý đến nghiên cứu, kinh doanh…

Doanh nghiệp Việt mới ở giai đoạn khởi đầu chuyển đổi số

Việt Nam được đánh giá là đất nước có những tiền đề và nhiều lợi thế trong thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển kinh tế số. Vì thế, các DN phải nhanh chóng cập nhật xu thế, chuyển đổi số nếu không muốn bị đào thải khỏi thị trường.

Đầu tư chuyển đổi số tại Việt Nam: Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà?

Các doanh nghiệp đánh giá đầu tư cho công nghệ là khoản chi phí lớn, do đó, doanh nghiệp sợ bỏ chi phí mà không thu lại kết quả như kỳ vọng.

Quản trị chuyển đổi số

Ai sẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp để hình thành hệ thống tri thức số?

Ai sẽ phải Chuyển đổi từ tư duy, quy trình đến hệ thống tri thức doanh nghiệp ? Chuyển đổi số đòi hỏi thay đổi toàn bộ văn hoá doanh nghiệp

Chuyển đổi số bắt đầu từ đâu và đi đến đâu?

La bàn để chuyển đổi trong thời đại số chính là: Hành trình của khách hàng số (digital customer journey) Tối ưu hoá, đổi mới sáng tạo trong kinh doanh (business innovation) bằng công nghệ

Chuyển đổi số là gì?

Cho dù bạn là ai, công ty bạn đang triển khai IT tới mức nào, chắc chắn rằng bạn vẫn chưa tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Vì sao vậy?

Sơ đồ chiến lược trong chuyển đổi số - Strategy Map

Áp dụng sơ đồ chiến lược Thẻ điểm cân bằng Balanced Score Card trong Chuyển đổi số

Giải pháp chuyển đổi số

Chuyển đổi số sang hệ thống IT Microservice

Công nghệ tất nhiên là trọng tâm của quá trình chuyển đổi số. Trong quá khứ, các hệ thống IT đã được xây dựng và triển khai trên máy chủ, mạng máy tính, internet v.v… tất cả hầu như đều phục vụ quy trình nghiệp vụ của nhân viên

Học để chuyển đổi số

Các mô hình chuyển đổi số

Các mô hình chuyển đổi số

Microsoft : Mô hình chuyển đổi số

Microsoft : Mô hình chuyển đổi số

SAP: Mô hình chuyển đổi số

SAP: Mô hình chuyển đổi số

BCG: Mô hình chuyển đổi số

BCG: Mô hình chuyển đổi số